PRIVACYVERKLARING VAN GORILLA INTERNET MARKETING 

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij van Gorilla Internet Marketing vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij: 

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Gorilla Internet Marketing is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-10-2018. 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • Emailadres 
 • Betalingsgegevens  

PUBLICATIE 

Wij publiceren jouw klantgegevens niet. 

VERSTREKKING AAN DERDEN M.B.T. GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Jouw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt omwille een correcte afhandeling van een bestelling, technische ondersteuning of ander noodzakelijk aspect binnen onze organisatie. In het volgende overzicht worden de verschillende ‘derden’ partijen omschreven: 

SOFTWARE WEBSITE

Onze website is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet direct met deze partij gedeeld maar wij kunnen Joomla toegang verschaffen tot het beheersysteem van onze website (en dus ook tot jouw gegevens) om ons (technische) ondersteuning te bieden. Echter zal Joomla jouw gegevens nooit gebruiken voor welk doel dan ook.

Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Joomla maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

ONDERHOUD WEBSITE

Het onderhoud van onze website regelen wij natuurlijk zelf. Met onderhoud worden zaken zoals: het regelmatig updaten van de webwinkelsoftware, het regelmatig updaten van de beveiligingssoftware, technische ondersteuning, etc. 

HOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 

TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

 

FACTURATIE EN BOEKHOUDING

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling of afgenomen dienst. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 

Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

BETAALVERKEER

Voor het afhandelen van een de betalingen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. 

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. 

Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

BEOORDELINGEN

Wij verzamelen reviews via het platform van Klanten Vertellen. Als je een review achterlaat via Klanten Vertellen dan bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Klanten Vertellen deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen.

Klanten Vertellen publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Klanten Vertellen contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Klanten Vertellen. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. 

Klanten Vertellen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Klanten Vertellen behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Klanten Vertellen toestemming gegeven. 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Klanten Vertellen derden inschakelt.

NIEUWSBRIEF

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief kan je via de link “afmelden” stoppen met het ontvangen van #prepperpraat. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. 

Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

EMAIL

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

COOKIES 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. 

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

De volgende “derden” partijen plaatsen cookies op jouw computer of mobiel apparaat;

 • Onze webshop – voor o.a. het kunnen onthouden van de artikelen in het winkelmandje,
 • Mailchimp – voor uitleg die “verstrekking aan derden”.
 • Klanten Vertellen – voor uitleg die “verstrekking aan derden”.
 • Facebook – voor o.a. verificatie, veiligheid, website- en productintegriteit.

GOOGLE ANALYTICS 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

BEWAARTERMIJNEN 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

WEBSITES VAN DERDEN 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Gorilla Internet Marketing
Zwanebloem 29
1689 PE Zwaag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0229-703471