Voorbereiding op de nieuwe privacywet AVG | Stap 2: De rechten van de belanghebbende

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Onder de nieuwe privecywet krijgen belanghebbende (de personen van wie je de persoonsgegevens verwerkt) verbeterde maar ook meer privacyrechten. Er rust dus ook een taak in de zorg m.b.t. het door de belanghebbende kunnen uitoefenen van privacyrechten.

Zo was in de oude wet al opgenomen het recht op inzage, correctie en verwijdering. In de nieuwe wet zit bijvoorbeeld ook het recht op dataportabiliteit. Dit recht geeft de belanghebbende de mogelijkheid hun gegevens makkelijk te kunnen benaderen om deze bijvoorbeeld door te kunnen geven aan een andere organisatie.

In het kort komt het er op neer dat belanghebbende meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. De bestaande privacyrechten worden dus uitgebreid en er komen 2 nieuwe rechten bij.

De AVG-privacyrechten

  • Nieuw is het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Ook nieuw is het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens - die je verwerkt - in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking. Ma.w.: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 Ten slotte heeft een ieder het recht op duidelijke informatie over wat je met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen.

Ook kunnen belanghebbende bij de Autoriteit Persoonsgegevens klachten indienen over de manier waarop je met hun gegevens omgaat. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klachten te behandelen.