Voorbereiding op de nieuwe privacywet AVG | Stap 1: De bewustwording

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is het zover en is een ieder die - om welke reden dan ook - persoonsgegevens verzameld verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als ondernemer, organisatie of instantie is het simpelweg een toename van verplichtingen in vergelijking met de bestaande privacywet. Daarnaast ligt de nadruk bij jou en jouw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat jij je aan de nieuwe privacywet houdt.

Het moge duidelijk zijn dat het een gedegen voorbereiding vergt. Gelukkig maar dat we al in mei 2016 op de hoogte werden gesteld en dus twee jaar de tijd hebben gekregen... 

Helaas heeft naar schatting nog geen 40% van alle bedrijven, organisaties en instanties de nieuwe privacywet al toegepast in de bedrijfsvoering. 

Het Algemene Verordening Gegevensbescherming stappenplan

Door het doorlopen van het AVG stappenplan worden de te nemen voorbereidingen m.b.t. een aantal belangrijke onderwerpen in de nieuwe privacywet snel wat meer overzichtelijk. De eerste stap naar de integratie van de AVG is de bewustwording. Wij gaan in de aankomende dagen de belangrijkste stappen op een rijtje zetten en proberen zo goed mogelijk toe te lichten.

Stap 1: Bewustwording

Stap 1 is de zorg dat alle relevante personen binnen jouw onderneming of organisatie op de hoogte zijn van de regels in de nieuwe privacywet AVG. Deze aangewezen personen moeten de impact van de AVG inschatten op de bestaande diensten, goederen en processen binnen jouw onderneming of organisatie en bepalen welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de AVG. Zoals je wellicht begrijpt is het goed mogelijk dat de implementatie van de AVG veel gaat vergen van jou of de aangewezen personen. Erg belangrijk dus ook dat er - mocht je dat nog niet gedaan hebben - vaart achter gezet wordt. 

En hoewel er overal m.b.t. de AVG gesproken wordt over 'ondernemingen, instanties en organisaties', ook voor de kleine ondernemer en de ZZP-er zijn er genoeg thema's binnen de AVG die van toepassing zijn en de nodige aandacht behoeven.